Til hovedinnhold

Få solceller på taket, og bli din egen strømleverandør

Solceller på taket gjør deg mindre sårbar for høye strømpriser, gir en bedre miljøprofil og er som regel lønnsomt over tid.

Solcellepanel på et tak med solsikke i front. Foto.

Produser egen strøm

  • Spar penger på å kjøpe mindre strøm
  • Fornybart og miljøvennlig
  • Lang levetid og lite vedlikehold

Derfor bør du montere solceller

Med solceller kan du produsere miljøvennlig og fornybar energi. Dermed kutter du andelen strøm som kjøpes fra strømnettet, og det kan det være mye penger å spare på. I en tid der strømprisene er svært høye, og ser ut til å holde seg på et jevnt høyere nivå enn vi har vært vant til, kan dette være svært verdifullt.

Solcellepaneler har en forventet levetid på mellom 25 og 30 år, og i de fleste tilfeller sørger besparelsene for å betale ned anlegget etter 10 - 15 år. Dermed vil solceller som regel være en lønnsom investering. Solceller krever dessuten svært lite vedlikehold og har lave driftskostnader i løpet av levetiden.

Lønner det seg med solceller på taket?

Når du skal investere i solceller må du legge et langsiktig perspektiv til grunn. Normalt pleier vi å si at et solcelleanlegg betaler seg selv ned i løpet av 10 - 15 år, som følge av besparelsen du får ved å kjøpe mindre strøm fra nettet.

Levetiden på et anlegg er imidlertid beregnet til 25 - 30 år, så totalt sett vil investeringen være lønnsom i de fleste tilfeller. Får du støtte fra Enova vil nedbetalingstiden og lønnsomheten bli enda bedre. At solcelleteknologien blir stadig bedre og rimeligere bidrar også positivt.

Viktig å tenke på med solceller

Å montere et solcelleanlegg gir deg nye muligheter, men det innebærer også en del planleggingsjobb. Det er flere krav og regler du må forholde deg til.

Krav og regler

I utgangspunktet er et solcelleanlegg en bygningsteknisk installasjon. Denne typen installasjoner er normalt omfattet av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, men siden et solcelleanlegg anses som et mindre tiltak er det gitt et generelt unntak fra søknadsplikten. Det forutsetter imidlertid at anlegget:

  • ikke er i strid med nasjonale eller lokale regler

  • oppfyller alle tekniske krav

  • etableres innenfor én bruksenhet eller branncelle

Derfor anbefaler vi alltid å sjekke hvorvidt anlegget er søknadspliktig eller ikke.

Ta tidlig kontakt med nettselskapet

Det er også viktig å huske på at du må ta kontakt med nettselskapet ditt og få anlegget godkjent før det monteres. Det kan lønne seg å være ute i god tid ettersom behandlingstiden hos ulike nettselskaper varierer. Dersom du har planer om å selge overskuddsstrøm tilbake til nettet, må du dessuten være plusskunde hos strøm- eller nettselskapet ditt.

Solceller på to av bygningene rundt er grønnsakshage og planter fint på linje. Dronefoto

Plassering og antall

Større anlegg gir mer energi

Jo større solcelleanlegg du monterer, dess mer strøm kan du produsere. Hvor stort anlegg du monterer er imidlertid avhengig av flere faktorer. Et viktig utgangspunkt er hvor stort årlig strømforbruk du har og hvor mye av dette forbruket du ønsker at solcelleanlegget skal dekke. Samtidig er dette en balansegang der du også må ta hensyn til estetiske forhold og hvor stor andel av taket du ønsker at solcellene skal dekke. Her er det vanskelig å gi noe fasitsvar, men våre elektrikere kan bistå med rådgivning som gjør det enklere å treffe et valg.

Taket påvirker mulighetene dine

Forhold ved huset vil også spille inn, og du må blant annet ta hensyn til retning og vinkel på takflatene, type tak, størrelsen på taket og solforholdene på tomta. Det finnes nettbaserte tjenester som lar deg beregne solforholdene på tomta, men du kan også kontakte våre elektrikere for en gjennomgang og befaring av hvilke muligheter du har.

Enova gir støtte til solceller

Det er mulig å få støtte fra Enova når du skal installere et solcelleanlegg, og fra starten av 2022 har maksimalt støttebeløp ligget på 47 500 kroner. Støtten er delt i to:

  • 7 500 kroner i fast støttebeløp til selve installasjonen

  • 1 250 kroner per kW installert effekt, oppad begrenset til 20 kW

Tar vi utgangspunkt i et anlegg som dekker et areal på snaut 50 m2 og som har en totaleffekt på 9,8 kWh, vil det eksempelvis være mulig å få Enova-støtte på drøyt 27 000 kroner. Eksempelet tar utgangspunkt i at hvert panel har en effekt på 365 watt.

Åtte store solcellepanel på taket sett fra siden, fjord i bakgrunnen. Foto

Følg alle kravene

For å få Enova-støtte stilles det en rekke krav og alle er like viktige å imøtekomme. Det er særlig viktig å merke seg at tiltaket må være ferdigstilt og at all fakturadokumentasjon for anlegget må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato. Enova stiller også krav om at du må ha plusskunde-avtale med strømleverandør eller nettselskap for å kunne selge strøm tilbake til nettet.

Alt arbeid skal dessuten være utført av fagfolk med nødvendig utdanning og autorisasjon, og støtten gjelder kun for private husholdninger i helårs- eller fritidsbolig. På denne linken kan du lese mer utfyllende informasjon om kravene som stilles. Våre elektrikere kan også veilede deg i kravene, og etter endt jobb leverer vi selvsagt all dokumentasjon som kreves for at du skal kunne søke om støtte.

To hovedtyper solceller

De finnes i utgangspunktet to hovedkategorier solcellesystemer:

  • Utenpåliggende (Bulding Applied PhotoVoltaics, BAPV)

  • Bygningsintegrerte (Building Integrated PhotoVoltaics, BIPV)

Solceller med utenpåliggende systemer

De fleste forbinder solceller med utenpåliggende systemer, og det er i hovedsak denne typen som monteres på norske bygninger i dag. Det henger blant annet sammen med at det ikke krever bygningstekniske inngrep på taket, men kan monteres rett på et eksisterende tak. Dermed er det en god løsning dersom taket ditt er i god stand og det ikke er behov for utbedring eller rehabilitering. Ulempen er derimot at panelene er svært synlige og kan ha negative konsekvenser rent estetisk.

Nytt tak taler for en integrert løsning

Har du planer om å bytte ut taket, kan det være grunn til å vurdere en bygningsintegrert løsning. Det finnes flere alternativer å velge mellom, og felles for dem er at de gir et stilrent sluttresultat der solcellene synes i mye mindre grad enn for de utenpåliggende systemene. På deler av taket der det ikke er ønskelig å montere solceller kan det monteres tekking som er lik solcellene slik at helheten blir ivaretatt.

For å få hjelp til å vurdere hvilken type solceller som passer til ditt hus, anbefaler vi at du hører med våre elektrikere. Vi leverer både utenpåliggende og bygningsintegrerte løsninger.

To elektrikere som skal til å installere et solcellepanel. Foto.

Kan jeg installere solceller selv?

Prosjektering og montering av solcelleanlegg skal utføres av en godkjent elektroinstallatør som er registrert i elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det kan imidlertid være mulig å bidra i deler av jobben. Det kan eksempelvis dreie seg om å utføre nødvendig rivningsarbeid eller å gjøre andre typer forberedningsoppgaver. Denne typen arbeid bør i så fall avklares i dialog med elektrikeren og eventuelt andre fagpersoner som skal gjøre jobben.

Om du skal søke Enova-støtte, må du også forsikre deg om at eventuell egeninnsats ikke ødelegger muligheten for å få støtte.

Pris for å montere solceller

Det er i utgangspunktet vanskelig å si noe presist om hvor mye et solcelleanlegg vil koste da det er flere faktorer som spiller inn når prisen skal fastsettes.

Den viktigste prisdrivende faktoren er selvsagt størrelsen på anlegget, men typen solcellepanel har også en god del å si. Generelt er utenpåliggende systemer de rimeligste, mens de bygningsintegrerte er de dyreste. Et bygningsintegrert system medfører også en del andre kostnader da det krever mer arbeid og flere bygningstekniske inngrep.

Maksimal effekt du kan få ut av panelene varierer dessuten, og prisen øker dess høyere effekt du velger. I dagens marked er det mest vanlig å bruke paneler med 350 til 360 watt.

Dette kan du forvente å spare på strømregningen din

De konkrete besparelsene vil også variere med størrelse og effekt på paneler. Om vi fortsetter med eksempelet fra avsnittet om Enova-støtte, vil det være mulig å produsere snaut 8 000 kWh i året. Legger vi til grunn 115 øre per kWh, som var gjennomsnittlig strømpris inklusive nettleie, kraftpris og avgifter i 2019, betyr det en besparelse på om lag 9 000 kroner årlig.

Med strømprisene vi har sett siden høsten 2021, blir selvsagt besparelsene vesentlig høyere.

Sorte solceller på taket på en bolig og på to av påbyggene. Dronefoto

Ønsker du batteri for å lagre energien?

De fleste som har solcelleanlegg forbruker solenergien samtidig som den produseres, og selger eventuell overskuddsstrøm tilbake til nettet.

Hvis du vil utnytte det fulle potensialet i solenergien er det imidlertid mulig å investere i et batteri for energilagring. Da kan du heller bruke overskuddsstrømmen til å lade batteripakken, og bruke denne energien når strømprisene er høye eller for å jevne ut effekttopper. Det er som regel mer lønnsomt enn å selge energien tilbake til nettet.

Hvor skal du ha solceller?

Solceller egner seg på de aller fleste typer bygg, enten det er snakk om private boliger, hytter, næringsbygg, boligblokker, garasjer og uthus. Montering på garasje eller uthus kan være et godt alternativ dersom det ikke er ønskelig å dekke hustaket med solcellepaneler. Ulempen er at denne typen bygg som regel har færre tilgjengelige kvadratmeter.

Valg av konkret løsning for ulike typer bygg er noe som må vurderes på stedet, men noen generelle utgangspunkt finnes likevel.

Utenpåliggende mest vanlig på flate tak

På flate tak er det eksempelvis vanlig å montere tradisjonelle solcellepaneler på stativer som vinkles ca. 10 grader. Brattere vinkel enn dette vil føre til at det kastes skygger på raden bak, noe som reduserer effektiviteten betraktelig. Ofte vinkles panelene i de ulike radene i litt ulike himmelretninger for å få en jevnest mulig strømproduksjon gjennom dagen. Disse monteringsprinsippene gjelder uansett om det er snakk om boliger med flatt tak, boligblokker eller næringseiendommer. Forskjellen er i hovedsak hvor stort anlegg det er plass til.

Flere muligheter på saltak

På tradisjonelle saltak, enten det gjelder bolig, hytte eller garasje, er det både mulig å bruke utenpåliggende og integrerte løsninger. Som nevnt tidligere, er valget blant annet avhengig av tilstanden på taket og hvor store tiltak du ønsker å sette i verk. Skal du uansett renovere taket har du en utmerket mulighet til å få en integrert løsning, og er noe du i så fall bør vurdere sterkt når taket uansett skal til pers.

Bestill befaring

Klar for å se nærmere på mulighetene solceller kan by på? Våre elektrikere stiller gjerne på en befaring og gir deg gode råd og tips.

Kontakt elektriker nå